Dla autorów

STRESZCZENIA

Streszczenia, przygotowane w języku polskim, obejmujące 120-200 słów należy przesłać do organizatorów najpóźniej do 31.07.2021 r. Streszczenia powinny być przygotowane wg szablonu dostępnego na stronie konferencji – do pobrania poniżej. Zaakceptowane streszczenia stanowić będą materiały konferencyjne.

Autorzy mają możliwość prezentacji referatu jako:

  • poster* podczas Sesji Posterowej (1.09.2021) + wystąpienie do 7 min podczas sesji konferencyjnych (2-3.09.2021r.) lub
  • wystąpienie do 15 min podczas sesji konferencyjnych (2-3.09.2021r.)

*Autorzy we wlasnym zakresie przygotowują poster.

REFERATY

Zaakceptowane referaty zostaną przedstawione na sesjach plenarnych oraz posterowych. Przyjęte referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych oraz w czasopismach:

Teksty artykułów należy przygotować zgodnie z wytycznymi poszczególnych redakcji – do pobrania poniżej. Artykuły zgłoszone do czasopism podlegają recenzji zgodnie z przyjętą przez wydawnictwa procedurą. Wydawnictwa podejmują decyzje o dopuszczeniu publikacji do druku. Warunkiem wydrukowania referatu i dopuszczenia do prezentacji jest wniesienie opłaty konferencyjnej.

Do pobrania: