Warsztaty

Jesienna Szkoła Tribologiczna 2021 – aparatura

RTec MFT 5000

Wielofunkcyjne Stanowisko Tribologiczne Rtec MFT-500 to urządzenie do wykonywania kompletnej i wszechstronnej analizy tarcia, zużycia, twardości, adhezji i wielu innym parametrów na jednej platformie. Dzięki zaawansowanym technologicznie czujnikom siły, MFT-5000 umożliwia badanie z dużymi obciążeniami, wysokimi prędkościami a to wszystko w połączeniu z odpowiednią kontrolą środowiska (temperatura, ciśnienie, wilgotność, korozja, komora solna). Urządzenie jest bardzo modułowe, w związku z czym umożliwia przeprowadzanie badań na wszystkich materiałach oraz gotowych komponentach.

Platforma Anton Paar

Platforma Step 6 szwajcarskiej firmy Anton Paar umożliwia przeprowadzanie badań twardości instrumentalnej oraz odporności na zarysowanie i adhezji w skali mikro i nano. Urządzenie składa się z wolnostojącej platformy badawczej Step 6, trzech głowic badawczych, umożliwiających przeprowadzanie testów już od kilku uN do nawet 30N, mikroskopu optycznego, automatycznych stolików w osiach XYZ oraz jednostki sterującej.

Twardościomierze instrumentalne w skali mikro i nano pozwalają na badania właściwości mechanicznych materiałów poprzez testy: twardości, modułu sprężystości, pracy plastycznej, sprężystej, pełzania, relaksacji i odporności na kruche pękanie.

Test zarysowania przeprowadza się przez kontrolowane zarysowanie powierzchni próbki diamentowym wgłębnikiem pod stałym lub zmiennym obciążeniem. Podczas testu zarysowania rejestrowane są w czasie rzeczywistym parametry takie, jak: zadana siła, siła tarcia (również współczynnik tarcia), głębokość zarysowania, głębokość rysy po wykonanym teście, emisja akustyczna.

Podczas wykonywanych testów na jednostce sterującej wyświetlane są w czasie rzeczywistym wyniki z całkowicie definiowalnych modułów badawczych.

Dzięki takiej konfiguracji badania twardości oraz scratch testy można wykonywać na materiałach miękkich, lepko-sprężystych, organicznych a także cienkich twardych powłokach kompozytowych, ceramicznych, stalowych itp.

Nanotribometr NTR3

Nano Tribometr (NTR3) jest unikalnym przyrządem przeznaczonym do charakteryzacji tribologicznych właściwości materiałów w skali mikro i nano. System zapewnia dokładność i zachowanie wyjątkowej liniowości przykładanej siły normalnej, jak i sił stycznych. Nano tribometr łączy rozdzielczość mikroskopu sił atomowych ze stabilnością, wytrzymałością i łatwością użytkowania tribometru. Urządzenie pin-on-disc i ball-on-disc może działać w ruchu obrotowym, oscylacyjnym i posuwisto zwrotnym. Nano tribometr NTR3 wyposażony jest w dwa niezależne czujniki pojemnościowe, które zapewniają precyzyjne pomiary sił normalnych i tarcia. Zintegrowane siłowniki piezoelektryczne odczytują siłę mierzoną przez czujnik w czasie rzeczywistym i natychmiast dostosowują swoją pozycję, by utrzymać siłę normalną na stabilnym poziomie. Dzięki precyzyjnemu i szybkiemu sterowaniu sprzężeniem zwrotnym przez siłownik, możliwe są również stopniowe zmiany w stosunku do normalnej regulacji siły w ramach jednego pomiaru.

Tribometr TRB3 Pin/Ball-On-Disk

Tribometr typu Ball/Pin on Disk jest przyrządem umożliwiającym symulację różnych warunków pracy danej pary trącej. Urządzenie posiada pionowy, grawitacyjny i niezawodny układ przykładania obciążenia. Można go zainstalować na każdym stabilnym stole. Wraz ze sterowaniem komputerowym oraz oprogramowaniem do modelowania przebiegu testu TriboX stanowi łatwy w użyciu przyrząd o dużych możliwościach. Urządzenie w czasie rzeczywistym rejestruje pomiary współczynnika tarcia, temperatury i głębokości wytarcia. Możliwa jest również regulacja wszystkich parametrów testu (prędkość obrotowa, częstotliwość, ilość obrotów, próg współczynnika tarcia oraz czas i temperatura).

Tribometry Anton Paar wyróżnia bardzo wysoka dokładność pomiaru siły. W zależności od wersji można na nich dokonywać testów z ruchem obrotowym lub z liniowym posuwisto – zwrotnym. Ważną cechą jest możliwość zakończenia testu w momencie osiągnięcia wcześniej założonej wartości współczynnika tarcia lub gdy ustalona liczba cykli zostanie wykonana.

Kulotester/Calotest CAT3

Calotest to urządzenie przeznaczone do szybkiego charakteryzowania grubości powłok. Jest szeroko stosowany do badania powłok o grubościach między 0,1 μm a 50 μm. Prosta metoda wytarcia kulą zapewnia szybką i dokładną kontrolę grubości różnych rodzajów powłok, jedno- lub wielowarstwowych. Typowe przykłady obejmują materiały CVD, PVD, powłoki napylane plazmowo, warstwy anodowane, osady chemiczne i galwaniczne, polimery, farby i lakiery.

Maszyna wytrzymałościowa

Maszyny wytrzymałościowe do statycznej próby rozciągania/ściskania firmy Galdabini to podstawowe urządzenie do badania właściwości mechanicznych materiałów.

W zależności od zastosowań, seria maszyn Quasar oferuje zakresy sił od 2,5kN do 2000kN. Urządzenie można przystosować do indywidualnych potrzeb poprzez zastosowanie dedykowanych uchwytów oraz akcesoriów do badań w zmiennej temperaturze.

Reflektometr

Reflektometry firmy Filmetrics wychodzą naprzeciw oczekiwaniom najbardziej wymagających klientów. W ciągu ułamków sekundy urządzenie jest w stanie zmierzyć reflektancję w zakresie spektralnym od 190 do 1700 nanometrów. Na podstawie otrzymanego widma oraz modeli matematyczno-fizycznych reflektometr wyznacza grubość powłok z dokładnością do 1 nanometra.

Profilometry

Profilometr Filmetrics 3D umożliwia pomiary chropowatości i topografii powierzchni oraz wysokości stopnia. Wykorzystywane są w tym celu najnowsze, bezkontaktowe, interferometryczne techniki pomiarowe (VSI i PSI). Dzięki intuicyjnemu oprogramowaniu, pomiar profilu powierzchni, wyznaczenie powierzchniowych lub liniowych parametrów chropowatości, wizualizacja powierzchni w 2D oraz 3D, pomiar grubości powłoki (wykonany jako pomiar wysokości stopnia) zajmuje nie więcej niż kilkanaście sekund. Mierzone mogą być powierzchnie płaskie jak i zakrzywione, a dzięki dodatkowemu oprogramowaniu do łączenia obrazów (stitchingu), możliwe jest tworzenie z pojedynczych obrazów, jednej dużej mapy topografii powierzchni.

Profilometr optyczny DCM8 firmy Leica Microsystems jest wszechstronnym urządzeniem, które wprowadza pomiary topografii powierzchni na zupełnie inny poziom. Pomoże wyznaczyć profil próbki, zmierzyć grubość naniesionej powłoki, uzyskać informacje o liniowych oraz powierzchownych parametrach chropowatości i wiele więcej. Aż trzy tryby pomiarowe (konfokalny, interferometryczny, zmiennej ostrości) gwarantują najwyższej jakości wyniki dla niemal wszystkich rodzajów materiałów i geometrii.

Mikroskopy Leica

Wraz z Leica Microsystems oferujemy rozwiązania dla klientów z dziedziny przemysłu, kryminalistyki, edukacji i nauk przyrodniczych, pracujących w działach kontroli/zapewniania jakości, badań i rozwoju, produkcji, badań naukowych i w środowisku akademickim. Nasza oferta obejmuje mikroskopy cyfrowe, które doskonale nadają się do automatyzacji i intuicyjnej obsługi, a także klasyczne mikroskopy świetlne i stereoskopowe, oferując różnorodne opcje konfiguracji niemal w każdym zakresie zastosowania. Oferujemy także zaawansowane rozwiązania łączące analizę optyczną oraz chemiczną, pozwalające nie tylko na zliczanie, trójwymiarowe modelowanie i klasyfikację cząstek, lecz także na określanie materiałów, z których są one zbudowane.