Komitet Honorowy

  • prof. dr hab. inż Zbigniew Koruba – Rektor Politechniki Świętokrzyskiej
  • dr hab. inż. Jakub Takosoglu, prof. PŚk – Dziekan Wydziału Mechatroniki i Budowy Maszyn
  • prof. dr hab. inż. Marian Szczerek -Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego
  • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Przewodniczący Komitetu Budowy Maszyn PAN
  • mgr inż. Katarzyna Meger -Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego
  • mgr inż. Tadeusz Franaszek – Prezes Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich