Rejestracja

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA 

ANKIETA EPIDEMIOLOGICZNA

Rejestracja na konferencję możliwa jest w formie tradycyjnej – poprzez przesłanie mailem wypełnionego formularza lub poprzez rejestrację on-line.
Rejestracja uczestników do 10 sierpnia 2021 r. Po tym terminie nie możliwe będzie zgłoszenie uczestnictwa i przesłanie abstraktu.

Przed rejestracją na konferencje należy zapoznać się z Regulaminem Konferencji

FORMULARZ REJESTRACJI

OPŁATA ZA KONFERENCJĘ

Opłata wniesiona do dnia 20.07.2021 r.*, 1650 zł
Opłata wniesiona po terminie 20.07.2021 r. 1950 zł
Os. towarzysząca/współautor/udział bez publikacji** 1200 zł

*dotrzymanie wskazanego terminu przesłania artykułów gwarantuje wskazane opłaty konferencyjnej

**opłata nie zawiera materiałów konferencyjnych oraz publikacji artykułu

 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, program socjalny, opublikowanie referatu (w zależności od rodzaju rejestracji), udział w warsztatach.

Opłatę za uczestnictwo należy wnosić na konto Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP)

Bank: Bank PKO SA III O/Kraków

Nr konta: 15 1240 4533 1111 0010 9196 5928

Tytułem: Konferencja JST, imię i nazwisko uczestnika