Kontakt

Adres do korespondencji

Komitet Organizacyjny

XXXIX Jesiennej Szkoły Tribologicznej

Politechnika Świętokrzyska

Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn

Al. Tysiąclecia P.P. 7

25 – 314 Kielce

e-mail:tribologia2020@tu.kielce.pl