Komitet Naukowy

 • Dzierwa Andrzej (Politechnika Rzeszowska)
 • Lidia Gałda (Politechnika Rzeszowska)
 • Józef Gawlik (Politechnika Krakowska)
 • Góźdź Stanisław (Świętokrzyskie Centrum Onkologii)
 • Kalandyk Barbara (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Kowalewski Piotr (Politechnika Wrocławska)
 • Krzyszkowski Andrzej (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Radomiu)
 • Krawczyk Janusz (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Kot Marcin (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Kulczycki Andrzej (Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie)
 • Łubiński Jacek (Politechnika Gdańska)
 • Łatka Leszek (Politechnika Wrocławska)
 • Michalczewski Remigiusz (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
 • Napiórkowski Jerzy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
 • Niemczewska-Wójcik Magdalena (Politechnika Krakowska)
 • Niewczas Agata (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Ozimina Dariusz (Politechnika Świętokrzyska)
 • Pawlus Paweł (Politechnika Rzeszowska)
 • Piekoszewski Witold (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
 • Przepiórka Jacek (Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu)
 • Radek Norbert (Politechnika Świętokrzyska)
 • Szczerek Marian (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
 • Sęp Jarosław (Politechnika Rzeszowska)
 • Stachowiak Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
 • Styp-Rekowski Michał (Bydgoska Szkoła Wyższa)
 • Szczęch Marcin (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Tuszyński Waldemar (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji)
 • Wasilczuk Michał (Politechnika Gdańska)
 • Wieczorowski Michał (Politechnika Poznańska)
 • Wieleba Wojciech (Politechnika Wrocławska)
 • Wierzcholski Krzysztof (Politechnika Koszalińska)
 • Wysokińska-Miszczuk Joanna (Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
 • Zimowski Sławomir (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)
 • Zwierzycki Wiesław (Politechnika Poznańska)