Rejestracja

Rejestracja na konferencję możliwa jest w formie tradycyjnej – poprzez przesłanie mailem wypełnionego formularza lub poprzez rejestrację on-line.

FORMULARZ REJESTRACJI

OPŁATA ZA KONFERENCJĘ

Opłata wniesiona do dnia 15.07.2020 r.*,
pełne teksty referatów przesłane do dnia 30.06.2020 r.
1650 zł
Opłata wniesiona do dnia 15.07.2020 r.*,
referaty przesłane po dniu 30.06.2020 r.
1750 zł
Opłata wniesiona po terminie 15.07.2020 r.1950 zł
Os. towarzysząca/współautor/udział bez publikacji**1000 zł

*dotrzymanie wskazanego terminu przesłania artykułów gwarantuje wskazane opłaty konferencyjnej

**opłata nie zawiera materiałów konferencyjnych oraz publikacji artykułu

 

Opłata konferencyjna obejmuje: materiały konferencyjne, wyżywienie, program socjalny, opublikowanie referatu, udział w warsztatach.

Opłatę za uczestnictwo należy wnosić na konto Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich (STOP)

Bank: Bank PKO SA III O/Kraków

Nr konta: 15 1240 4533 1111 0010 9196 5928

Tytułem: Konferencja JST 2020, imię i nazwisko uczestnika