Komitety

KOMITET HONOROWY

mgr inż. Tadeusz Franaszek – Prezes STOP

prof. dr hab. inż. Janusz Kowal –Przewodniczący KBM PAN

mgr inż. Katarzyna Meger –Prezes Bydgoskiego Klastra Przemysłowego

prof. dr hab. inż. Marian Szczerek –Prezes Polskiego Towarzystwa Tribologicznego

PRZEWODNICZĄCA KONFERENCJI

dr hab. inż. Monika Madej, prof. PŚk

KOMITET ORGANIZACYJNY

Justyna Kasińska  – przewodnicząca

Katarzyna Piotrowska- sekretarz

Członkowie Komitetu:

  • Joanna Kowalczyk
  • Katarzyna Liszka
  • Agnieszka Leśniowska-Barchan
  • Marek Lurzyński
  • Krystian Milewski