O konferencji

Szanowni Państwo,

Drodzy Uczestnicy Konferencji,

Panująca nadal w naszym kraju sytuacja epidemiczna, związane z nią liczne restrykcje również w zakresie organizacji konferencji, ale przede wszystkim Państwa bezpieczeństwo, skłoniły nas do podjęcia – w porozumieniu z władzami Polskiego Towarzystwa Tribologicznego  decyzji o przeniesieniu Ogólnopolskiej Konferencji Jesienna Szkoła Tribologiczna na rok 2021. Mamy nadzieję, że decyzja ta spotka się z Państwa aprobatą i pozwoli nam w kolejnym roku  spotkać się w pełnym gronie, swobodnie wymienić doświadczenia i zaprezentować nowe osiągnięcia.  

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom niektórych uczestników, wypełniając tym samym powstałą po przesunięciu konferencji lukę, zapraszamy na bezpłatne warsztaty tribologiczne, które zaplanowano w Kielcach we wrześniu br.  Informacje na temat warsztatów dostępne będą na stronie internetowej konferencji.

Jednocześnie, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, informujemy, że na mocy porozumienia pomiędzy Organizatorem Konferencji  – Politechniką Świętokrzyską, Redakcją czasopisma TRIBOLOGIA, jego Wydawcą oraz Polskim Towarzystwem Tribologicznym, łamy TRIBOLOGII zarezerwowane są na przygotowane na Konferencję referaty. Jeżeli autorom zależy na tym, by mogły być opublikowane w tym roku, sugerujemy niezwłoczne ich przekazywanie do Redakcji. Należy zarejestrować je w module redakcyjnym ICI Publishers Panel. Opublikowanie nastąpi po uiszczeniu (na konto czasopisma) opłaty zgodnej z ustaloną taryfą, tj. 500 zł + VAT, stanowiącą nominalnie składową opłaty konferencyjnej.  

Z życzeniami zdrowia

Za Komitet Organizacyjny

Dr hab. inż. Monika MADEJ, prof. PŚk

Tematyka konferencji:

 • Analiza procesów tribologicznych. Teoria i praktyka
 • Metody projektowania węzłów tribologicznych
 • Modelowanie systemów tribologicznych
 • Materiały elementów trących
 • Środki smarowe i procesy smarowania
 • Kształtowanie tribologicznych właściwości warstwy wierzchniej
 • Metodyka badań tribologicznych
 • Diagnostyka i eksploatacja węzłów tarcia
 • Nano- i mikrotribologia
 • Biotribologia
 • Problemy tarcia i zużycia w praktyce przemysłowej